Wroclaw 2019

Udalosť roka 2019 je pre futbalový klub Kojatice účasť dorasteneckého družstva na kvalitne obsadenom medzinárodnom turnaji vo Wroclawe. Chalanom ďakujeme za reprezentáciu klubu. Táto cesta by nevznikla bez podpory Prešovského samosprávneho kraja, za čo im ďakujeme.

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Tu je naša fotodokumentácia.